Sponseret indhold af: EKJ Rådgivende Ingeniører

12. juni, 2018

Der er penge i bæredygtigt byggeri

Der er flere faktorer, der gør det økonomisk fordelagtigt at opføre bæredygtige bygninger, fremhæver den rådgivende ingeniørvirksomhed EKJ, som rådgiver bygherrer om bæredygtigt byggeri ud fra en totaløkonomisk betragtning. Med udgangspunkt i DGNB certificeringen rådgiver EKJ Rådgivende Ingeniører bl.a. Region Sjælland om opførelsen af det nye supersygehus i Køge

Bæredygtighed handler om mere end politisk korrekte holdninger. Det kan også være en økonomisk gevinst, da bæredygtige bygninger bruger færre ressourcer og slider mindre på miljøet. De holistiske bæredygtighedsprincipper i DGNB certificeringen, som bygger på FNs verdensmål, giver konkrete værtøjer og sikrer målbar og værdiskabende bæredygtighed. Derfor vinder det større og større indpas blandt offentlige og private bygherrer. Blandt dem er Region Sjælland, som for tiden modtager rådgivning af EKJ Rådgivende Ingeniører i forbindelse med opførelsen af det nye supersygehus i Køge, der opføres ud fra DGNB principperne.

Bæredygtighed skal vurderes totaløkonomisk

EKJ Rådgivende Ingeniører er specialiserede i rådgivning om bæredygtig totaløkonomisk renovering og nybyggeri samt DGNB principperne. Ud fra DGNB standarden beregner EKJ Rådgivende Ingeniører både de sociale, økonomiske og miljømæssige omkostninger set over byggeriets samlede levetid. Målet er at finde balancen mellem omkostninger, kvalitet og bæredygtighed.
”Som rådgivende ingeniørvirksomhed er det vores opgave at rådgive vores kunder om, hvordan de træffer de rigtige beslutninger, som sikrer den bedste bære­dygtige løsning for deres byggeri. Rådgivningen tager derfor udgangspunkt i en totaløkonomisk betragtning, hvor vi medregner hele bygningens levetid,” forklarer Morten Zimmermann, innovationschef hos EKJ Rådgivende Ingeniører, der har mange års erfaring med rådgivning om bæredygtig byggeri af store byggeprojekter som kontor- og etageejendomme, ­hoteller, skoler, sygehuse.

Jens Peter Nielsen
Chefkonsulent

Supersygehus opføres ud fra DGNB principper

I Køge har Region Sjælland valgt at opføre det nye supersygehus ud fra de holistiske bæredygtighedsprincipper i DGNB system Danmark. Målet er at nedbringe den samlede miljøpåvirkning samt sikre, at bygningen bliver behagelig at opholde sig i – både nu og i fremtiden. For at sikre, at de bedste bæredygtige beslutninger træffes gennem planlægnings- og byggefasen, har Region Sjælland derfor rådført sig med EKJ Rådgivende Ingeniører.

”I udgangspunktet er det ikke selve DGNB certifikatet, der er vigtig for Region Sjælland, men langt mere den værdi, DGNB tilfører byggeprocessen fra start til slut. Derfor er alle miljømæssige, sociale og økonomiske bæredygtighedsprincipper væsentlige parametre, når regionen skal vurdere og sikre, at byggeriet opføres bæredygtigt,” forklarer Jens Peter Nielsen, der er chefkonsulent hos Region Sjælland.

De rigtige valg fra start til slut

Et byggeri, som Universitetshospitalet i Køge, er en langsigtet investering. Derfor er det afgørende at kigge på helheden og medtænke hele værdikæden for at kunne træffe de rigtige beslutninger.

”Omkring 150 forskellige kriterier indgår i vurderingen, for at en bygning kan opnå en DGNB certificering. Dermed er DGNB standarden et vigtigt redskab i forhold til at sikre en højere kvalitet i byggeriet hele vejen rundt. Så bæredygtigt byggeri handler om meget mere end at have de rigtige holdninger,” fastslår Morten Zimmermann.

Økonomisk bæredygtighed i fokus

Med helhedstænkning og totaløkonomi som fundament tager DGNB certificeringen ligelig højde for totaløkonomi, miljø og de sociale aspekter.

”Når man vælger et bæredygtigt DGNB byggeri, får man hvad man betaler for. Det er muligt at vælge kvalitet fra forskellige hylder. Man behøver ikke nødvendigvis at vælge fra den øverste hylde – mindre kan også gøre det, for med et DGNB certificeret byggeri handler det ikke kun om bygningens miljømæssige og sociale bæredygtighed. Det handler i lige så høj grad om, at projektet også er økonomisk bæredygtigt samt at sikre opførelsen af en bygning, der kan holde i 100 år,” forklarer Morten Zimmermann.

Morten ­Zimmermann,
innovations­chef hos EKJ Råd­givende Ingeniører

Sparringpartner om fremtidssikring

EKJ Rådgivende Ingeniører er en del af det konsortium, der står for totalentreprisen i forhold til tilbygningen af etape X på 110.000 kvadratmeter, der vil indeholde både sengeafsnit og kirurgiske behandlingsrum på det nye Universitetshospital i Køge.
Udover at rådgive Region Sjælland om valg af byggematerialer er virksomheden også vigtig sparringspartner i forhold til fremtidige driftsomkostninger og fremtidssikringen af Universitetshospitalet generelt. Det vedrører bl.a. spørgsmål om, hvordan man sikrer, at bygningen er nem at vedlige­holde, at den har et lavt energiforbrug, et godt indeklima med masser af dagslys, god ventilation og god akustik i bygningen, så sygehuset bliver et godt sted at opholde sig.

Flere artikler

Svanemærket og EU-Blomsten fremmer cirkulær økonomi

Svanemærket og EU-Blomsten fremmer cirkulær økonomi

Bæredygtighed Sponseret indhold af: Miljømærkning Danmark Svanemærket og EU-Blomsten fremmer cirkulær økonomi Svanemærket og EU-Blomsten kan fremme cirkulær økonomi – og dermed styrke virksomheders konkurrenceevne og deres ressourceeffektivitet. De giver samtidig...

Movia baner vejen for grøn busdrift på hele Sjælland

Movia baner vejen for grøn busdrift på hele Sjælland

Bæredygtighed Sponseret indhold af: Movia Movia baner vejen for grøn busdrift på hele Sjælland Tag ikke fejl. Et miljørigtigt køretøj kan sagtens være 18 meter langt og gult. Kommuner og regioner planlægger nemlig over tid at skifte de mange dieselbusser...

Danmark nærmer sig det ­ fossilfri samfund i sneglefart

Danmark nærmer sig det ­ fossilfri samfund i sneglefart

Bæredygtighed Sponseret indhold af: E.ON Danmark nærmer sig det ­fossilfri samfund i sneglefart Der er behov for, at politikerne øger indsatsen betydeligt, hvis Danmark skal nå EU’s klimamål for 2030. ­Udfordringen er størst inden for transportområdet,...

Det’ dansk – det’ ­eksklusivt

Det’ dansk – det’ ­eksklusivt

Bæredygtighed Sponseret indhold af: Danske Tegl Det’ dansk - det’ ­eksklusivt Der er gang i den på landets 14 teglværker. Murstenene er dårligt ude af ovnene, før de er på vej i alle verdens ­retninger mod spændende projekter. Kronik: Gitte Krusholm...

Grøn omstilling er motor for et mylder af bæredygtige projekter

Grøn omstilling er motor for et mylder af bæredygtige projekter

Bæredygtighed Sponseret indhold af: Sønderborg Kommune Grøn omstilling er motor for et mylder af bæredygtige projekter Det ambitiøse Project Zero, der skal skabe vækst og arbejdspladser i Sønderborg på baggrund af omstillingen til et CO2-neutralt samfund i...

Sønderborg gør ­verdensmålene konkrete

Sønderborg gør ­verdensmålene konkrete

Bæredygtighed Sponseret indhold af: Sønderborg Kommune Sønderborg gør ­verdensmålene konkrete FN’s 17 verdensmål bliver i disse år omsat til sønderjysk praksis for bæredygtighed, medborgerskab og livslang læring i Sønderborg, der har lagt sig ambitiøst i...